پرداخت بدهی

جناب آقای جعفرپیشه ، مدیریت محترم سایت PSR-JP.COM لطفا نسبت به پرداخت مابقی هزینه طراحی سایت اقدام فرمایید.

متاسفانه بعد از ۱۲۰ روز هنوز نسبت به پرداخت مبلغ طراحی سایت اقدام نفرمودید و سایت مسدود است.

بعد از پرداخت هزینه در واتس اپ رسید خود را به شماره ۰۹۲۰۳۷۱۵۳۷۹ ارسال فرمایید.