زنجیر صنعتی

زنجیر صنعتی

زنجیر صنعتی

خرید زنجیر صنعتی

یکی از مهمترین ابزار جهت انتقال نیرو خرید زنجیر صنعتی می باشد. زنجیرهای صنعتی دارای ابعاد و جنس های مختلفی بوده و در انواع مدل های تک و دو ردیفه تولید می گردد. متداول ترین جنس مورد استفاده در زنجیر صنعتی استیل نگیر و فولاد با کربن کم یا زیاد می باشد. در زنجیرهای صنعتی جهت محافظت از زنجیر از پوشش هایی مانند گالوانیزه استفاده می شود. پوشش گالوانیزه باعث افزایش عمر کاری زنجیر شده و در برخی مواقع از زنجیر از جنس تلفون تولید می شود.

زنجیرهای صنعتی از اتصال قطعات کوچک زنجیر به یکدیگر ساخته شده است این قطعات توسط پیم هایی به هم متصل می گردد. زنجیر هنگامی که با چرخ همگام خود درگیر شود نیرو را به چرخ دنده دیگر منتقل می کند. زنجیر صنعتی می تواند به تنهایی عامل حرکت بوده و یا درحالتی عامل به حرکت در آوردن ابزاری دیگر باشد. زنجیرهای صنعتی با توجه به اندازه و گام دارای قدرت کششی بالا و به صورت کنترل شده و بدون خلاصی است. از نقاط ضعف این زنجیرها می توان به ایجاد صدا در موقع کارکردن و وزن بالا اشاره کرد.

انواع زنجیر صنعتی

  1. زنجیر صنعتی استیل نگیر
  2. زنجیر صنعتی تفلون
  3. زنجیر صنعتی ضد آب
  4. زنجیر صنعتی شاخکدار
  5. زنجیر صنعتی پایه بلند
  6. زنجیر صنعتی کانوایر

شماره تماس : ۰۹۱۲۱۹۹۰۱۳۰۰۹۱۲۲۱۵۷۰۰۲۳۳۹۵۱۲۱۰۳۳۹۱۸۱۲۹۳۳۹۴۵۳۱۷